Laboratory Safety

2023.02.16

A vállalati biztonság összességében a személyes felelősségvállalás és tudatosság eredője. Nem egy valaki hozza létre, de mindenki egyként járul hozzá személyes döntéseinek sorozatával ahhoz, amit végül is biztonságérzetként fogunk tapasztalni és statisztikai számként, megerősítésként fogunk említeni, ha azt bizonyítja, hogy odafigyelünk. 

Persze ehhez tudnunk kell azt, hogy mire figyeljünk oda, mi az, ami állandó, rendszeres időközönként visszatérő, alkalmankénti, vagy csak bizonyos körülmények között, esetleg évente igényel figyelmet.

Ez az összetett mechanizmus digitális megoldást és automatizmusokat követel, vagyis olyan insfrastrukturát, ami képes felkelteni a figyelmünket, fenntartani az érdeklődésünket, bevonni egyénként a napi biztonsági rutin ránk eső prioritásaiba, és jelezni, ha valamely biztonsági eljárás sérül, elmarad, hibás, esetleg a felhasználóval kapcsolatos kockázat miatt igényel azonnali beavatkozást.

A felsőoktatás fontos feladata, hogy olyan attitűddel ruházza fel a hallgatókat, ami a majdani valós veszélyközösségekben történő felelős részvételhez szükséges kockázatészlelő látásmód, vagy még inkább, az ezzel kapcsolatos innovatív - kritikus gondolkodás képességcsírája.