TOP 3 FAQ

Hogy támogatja iSaac az EHS és Quality vezetőt?

A biztonság- és minőségirányítás tudatos képessége a termeléses napok mindegyikén egy olyan szükséglet, ami nélkül a működés elképzelhetetlen, vagy kifejezetten tilos. A tudatosság az a kulcsszó, ami nem lehet időszakos, vagy akció szerű egy vállalat életében akkor sem, ha 15 fős családi vállalkozásról van szó és akkor sem, ha mamutvállalatról.

Az ezzel megbízott vezetők érdekeltek leginkább a termeléshez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó minden olyan információ meglétében, amik hatással vannak a termék és a terméket "érintő" környezeti, technológiai, emberi megfelelőséggel, biztonsággal.

iSaac a vezető asztalára viszi a tudással, alkalmassággal, bent léttel kapcsolatos markereket mindenkivel kapcsolatban aki a felelősségi területén tartózkodik, különösen a nemmegfelelőségekkel kapcsolatos riasztásokat. Jelentést, jegyzőkönyvet, elektronikus munkaengedélyt készít minden vonatkozó esetben, SMS, Email értesítést ad, ha ezzel kapcsolatos esemény van folyamatban, és 10+ esetben riaszt akkor, ha intézkedni szükséges.

A biztonsági vagy egyéb rendszerauditok a teljes vizsgált időszak, összes kockázatértékelés statisztikájával prezentálhatóak azonnal, az összes nemmegfelelőséggel és az arra tett intézkedésekkel együtt. A beszámolóhoz szükséges megelőző, riasztási, operatív beavatkozó és helyesbítő intézkedések képessége, valamint az egyéb számos, eddig nem mért paraméter láttán auditorai,- tapasztalataink szerint-, csak annyit fognak mondani: 

,,Ritkán találkozunk ilyen jól menedzselt és dokumentált irányítási rendszerrel, gratulálunk."