Station Farm

Az iSaac rendszer architektúrája úgy lett kialakítva, hogy kinőhetetlen legyen. A Station Farm azt jelenti: korlátlan. Korlátlanságot kapsz.

Site by Site

Bármennyi iSaac Check EndPoint / kezelőfelület

Az egy site-on, vagyis biztonsági rendszeregységen belüli felügyelet hatékonysága a "koncentrikus" biztonsági övezetek elhatárolásánál létrehozott ellenőrzési pontok jogszerű és szakszerű definíciójának egyenes következménye. Az immunitás, vagyis a kockázati szűrőképesség optimalizálására ajánlunk rendszer-technológiát. iSaac- el tetszőleges számú ellenőrző pont hozható létre, amit egy helyről tudunk felügyelni, de, ha fordított az igény, egy kockázatmérési hely információit tudjuk korlátlan számú helyre továbbítani. A működési sajátosságok diktálnak, Ön dönt: egy operátor- számtalan mérési pont, vagy egy mérési pont- számtalan operátor. Az információenergia nem  veszhet el, csak átadódik. A tudás megosztása a  fenntartható biztonság.

Bármennyi iSaac Area / alrendszer

A site security biztonságát az övezeteket átszelő áramlási útvonalakhoz és a térjelleg változásokhoz rendelt ellenőrzési területek hatékonysága nagyban befolyásolja. Ezeken az ellenőrzési területeken, annyi szoftverrobotra van szükség, amennyit az áteresztési képesség megkíván. A méretezésnél figyelembe kell venni az átmenő forgalom számát az átmenő formalom jellemző státuszát az elvárt áteresztési sebességet a rendelkezésre álló időablakot a mérőállomások névleges teljesítményét. A szakszerű infrastruktúra fejlesztéssel idealizáljuk a kívánt áthaladási dinamikát és elérjük a 100%- os ellenőrzöttséget. Valós biztonsági kitettségi adatok a frontvonalról, akár minden belépési pontról. Auditálttá tettük a működésből érkező információt a teljes övezeti struktúrában.

Bármennyi iSaac Factory / főrendszer

Amikor egy biztonsági rendszerközpont fogalmi környezetét akarjuk specifikálni a rendszer klasszifikációjára van szükség. Rendelkeznünk kell a valós környezetből érkező, ellenőrzött, szintetizált mérési adattal, hogy a leghatékonyabban tudjuk kvantifikálni a corporate szintű működést. Az iSaac Site by Site Security System (iS5) a szükséges biztonsági architektúra, hogy automatizáljuk a biztonsági információáramlást, hogy a top risk halmaz ismert legyen. Az iSaac főrendszer, site-okból épül fel, amit az area- (k)ban működő station-ok, station farmok táplálnak mérési adattal. Ez az ökoszisztémája a biztonsági kockázat algoritmizálhatóságának, az operatív (Action Follow Up) és stratégiai (Security Policy) biztonság fejleszthetőségének.