Mentésirányítási Alkalmazás

Ami általánossá válik az: a szokás. Ami általánosan elvárt az: a szabvány. Az iparban elvárt, hogy a normál ügymenet időszakában is rendelkezésre álljanak bizonyos statisztikai adatok, amik lehetséges, hogy csak egy vészhelyzet kialakulásakor válnak igazán fontos, mentési folyamatot befolyásoló információvá. iSaac platformunk lehetővé teszi hogy helyi, regionális és országos szinten, besorolástól függetlenül az ipari szereplő - aki iSaac alkalmazást üzemeltet ipari területe biztonságának fokozása- fenntartása érdekében - olyan valós idejű adatokat szolgáltasson a vészhelyzet kezelésével megbízott mentésirányítónak, ami elsődleges fontossággal bír annak szervezetét illetően egy mentési procedúra kapcsán. Az állandóan rendelkezésre álló, valós idejű jelenlétadatok és jelenlétstátuszok, valamint a megerősített vészhelyzeti tabló, a jövőben az ipari területek egy általános képessége kell, hogy legyen, és itt nem csak magas küszöbértékű objektumokra gondolok! Legyen szabvány!