Elméletből gyakorlat 3/6

2022.04.28

A rendszerszervezés és irányítás alapvető építőköve, hogy a struktúra két szegmens alkotóeleme. Az egyik a közösségben betöltött tématerület elméleti a másik a létrehozásban betöltött személyes, gyakorlati szerep. A feladat- és helyzetismeret, a felelősség felvállalása és a megvalósítás során történt észleletek értékelése, az egészet tekintve, olyan komplex képességhalmaz, hogy annak átfogó készségszintű ismerete, csak nagyon kevés alkotó sajátja, és ez így van jól.

Éppen ezért alakultak irányítási modellek a vállalatok általában fontos tématerületeire. Az igazán sikeres vállalatok azonban nem megtanulják az irányítási rendszert, hanem tradícióval rendelkeznek az alkotói igényességre, mert úgy és olyan dolgokat készítenek, melyekkel utána fogyasztóként is kapcsolatba kerülnek. Ma Magyarországon egy nem tradicionális ipar kezd tradicionálissá válni, amit jellemezhet egy kapcsolat és lelkesedés nélküli korszak.

Amikor nem tradicionális, tömegszerű, telepített termelésről beszélünk,- amiben az irányítási rendszerkultúra amennyire lehet, kerülni kívánja, de mindenképp szegmentálja az emberi jelenlétet-, olyan feladatokkal szembesülünk vállalatirányítás, hr stratégia, minőségirányítás, energia- és környezettudatosság, információ-, munka-,  egészség és vagyon-biztonságirányítás, amik kulturális nehézségekbe ütköznek.

A szabványosítás helyett, a tradicionális kultúrából eredő automatizmusok és a közösségek kompromisszumon - elfogadáson alapuló együttműködése jelentheti a fenntarthatóságot munkahelyi környezetben, ahol a készítő,- még ha közvetetten is-, fogyasztóként is kapcsolatban van a termékkel és olyan büszkeség számára az alkotás, ami lelkesedést és ösztönszerű elköteleződést eredményez.

S hogy miért szabványosítás helyett? Mert az igényesség nem azért alakul ki, mert időről időre rendszert auditálunk és jelentős stresszt okozva környezetünkben, néhány hét alatt akarjuk bizonyítani magunknak, hogy képesek vagyunk bizonyítani másoknak, hogy a vállalati együttműködés-kultúra virágzik és mindenki igazat mond mindenről... stb.

Az igényességet tanítani kell, mint, hogy a vállalat helyes működésének szempontjából észlelt hibák, eltérések felismerését is.

folytatás...