IS 45001:52

Csak egyszer kell jól működnie a munkahelyi biztonságnak: most!

45001 : IS52

Occupational health and safety (OH&S) Kockázatértékelés

keretrendszer, ami nem határoz meg specifikumokat, biztonsági stratégia, OHS infrastruktúra, szervezeti felelősségvállalás, kockázatkezelési szabvány, immunitás fejlesztés képesség növelés, 

OH&S InfraStructure for 52 Cselekvési terv

fenntarthatóság, tájékoztatás, képesítés, bevonás, egyéni felelősségvállalás, szisztematikus megelőzés, incidenshalmaz-menedzsment, a proaktivitás fejlesztése a biztonságtudatosság fejlesztése, információáramlási képesség megteremtése, kompetencia növelése

tájékoztatás, létrehozás, megvalósítás, karbantartás,

helyspecifikus igényekhez illesztett cselekvési terv

a vállalat egészét érintő kockázati besoroláshoz rendelt eljárásrend, ami kimutatható hatékonysági mutatókkal rendelkezik a top risk kategóriák beazonosítása, semlegesítése terén

az is52 a 45001- et kiegészítve, figyelembe veszi és kezeli a termék, telephely és termékcsalás elleni védelem fontosságát, tekintve, hogy a dolgozói biztonság szerves része a vállalat ismeretlen hiányának csökkentése a fizetőképesség megőrzése. 

biztonságtudatosság javítása

kontextus kialakítása, ami figyelembe veszi a kockázat vs jogi lehetőségek összefüggését

az ismert kockázatok megszüntetésére objektív ellenőrzés bevezetése potenciális hatásuk minimalizálása érdekében

operatív kontrollok - mérések bevezetése a kockázat feltárása érdekében

a kockázatkezelés tudatosítása

a kockázatkezelési eljárásban való részvétel értékelése

Ezek együttesen a vállalat pozitív megítélését és rentabilitását szolgálják.

reakciókészség javítása szervezeti szinten

az incidensek költségének jelentős csökkentése

az állásidő és működési zavarból eredő költség jelentős csökkentése

hiányzás és fluktuáció csökkentése

mikrovállalkozás-globáli konglomerátum-nonprofit szervezet- jótékonysági szervezet- tudományos intézmény- kormányzati szerv, mivel emberek dolgoznak önnél, ami befolyásolja szervezete hatékonyságát és megítélését, nem lehet mellékes a bunkaegészség, munkabiztonsággal összefüggő tudatosság és az ezzel kapcsolatos szisztematikus megelőző tevékenység. a kockázati szintek skálázása a cégünk feladata úgy is mint a védelmi stratégiai cselekvési terv kidolgozása belső embereikkel 52 mozzanatra bontva.

a változó kontextus okán az s52 ajánlottan szolgáltatásként értelmezhető, állandó konzultánssal cégénél, kockázatkezelési folyamatait menedzsment-folymataiba integrálva.


REFERENCIÁK